26. GELENEKSEL TÜRKİYE FOTOĞRAF YARIŞMASI

“GÖÇ”

KAZANAN ESERLER

SB Birincilik
Hülya ÜNSAL “İsimsiz” 
 
SB İkincilik
Ömer ŞAHİN “Göçmenler”
SB Üçüncülük
Ömer ŞAHİN “Mülteci Anne”
Jüri Özel Ödülü
Ayhan APAYDIN “İsimsiz”
Mansiyon
Özkan BİLGİN “Göç Sınır”
Renkli Birincilik
Adem GÜNEY “İsimsiz”
Renkli İkincilik
Hüseyin KAYIKÇI “İsimsiz”
Renkli Üçüncülük
Ayses UNGAN “Karaya İlk Ayak”
Jüri Özel Ödülü
Birol KIRAÇ “Zor Hayat-4”
Mansiyon
Semih SERT “Göç”