Değerli Hocalarımızın “GÖÇ” Teması Üzerine Kaleme Aldıkları YazılarKalktık göç eyledik…

Geleneksel Türkiye 26. Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl teması: GÖÇ

Göç kavramı her şeyden önce insanın haraketliliğine ve bu hareketliliğin yol açtığı bir nüfus dinamiğine gönderme yapıyor. Göçün, besin kaynaklarının peşindeki insanın avcı toplayıcılarla başlayan hikâyesi, günümüzün küresel dünyasında kesintisiz sürüyor. Nedenleri, türleri ve sonuçlarıyla bir insanlık hikâyesi…

 

Gönüllü, zorunlu göçlerden, bireysel, toplumsal göçlere; ulusal göçlerden uluslararası göçlere kadar, tehcirden, sığınmaya, mübadeleden yeniden iskâna kadar; göçmeni, göçeri, mübadili, muhaciri, sığınmacısına kadar her biri kendine özgü sorunlarla, çözümlerle dolu hikâyeler…

 

Anadolu insanının hiç de yabancı olmadığı bir hikâye bu. Köyden kente, doğudan batıya, ülkeden ülkeye bir kader gibi süren göçler… Tarihin derinliklerinden gelen kadim zamanların hikâyesi aynı zamanda; Asya’nın bozkırlarında başlayan öykülerini Anadolu’nun yaylalarında, ovalarında, dağlarında bugün de sürdürenlerin, dağlara sevdalı, yaylalara tutkulu konup göçenlerin, yaylacıların hikâyesi…

 

Günümüzün en güncel konularından olan göç, fotoğraf açısından geniş ve zengin imkânlar sunuyor. Göçün türlü hallerini görünür kılan fotoğrafların anlattıklarıyla, bu hikâyenin peşindeki “avcı”ları bekliyoruz. Belgesel fotoğrafın özgün yaratıcılığında insanıyla, yaşamıyla, tanıklarıyla geride bıraktıkları, görsel belgelerle göçlerin izini sizlerle sürmek istiyoruz.

 

Bu davet bizim…

 

Fotoğrafın sanatçısı, zanaatçısı, profesyoneli, amatörü, meraklısı, severi tüm katılımcılara şimdiden başarılar dileriz. Işığınız her daim bol olsun…

 

M. Muhtar KUTLU

AKTİFFELSEFE FOTOĞRAF YARIŞMASI JÜRİSİ


Ülkemizin en ciddi, saygın fotoğraf yarışmalarından ‘AKTİFFELSEFE DERNEĞİ’ nin ‘GELENEKSEL TÜRKİYE’ temalı fotoğraf yarışmasının 26’sının konusu; savaşlar, hastalıklar, ekonomik çıkmazlar, siyasi gerilimler ve toplum yaşamının bozulması nedenleriyle; bireylerin, ailelerin ya da toplumların bulundukları bölgeyi, vatanı terk ederek yeni bir bölgeye taşınmaları olarak özetleyebileceğimiz; GÖÇ.

 

Fotoğrafçılar; Çağımızın en önemli insanlık olgusunun fotoğraflarıyla yarışmaya katılarak, Ülkemizin önemli Sivil Toplum kuruluşlarından; ‘AKTİFFELSEFE KÜLTÜR DERNEĞİ’ nin düzenli ve zengin bir görsel arşivinde ve saygın bir albümde yer alarak fotoğraflarını, akademik kütüphanelere, araştırmacılara en önemlisi gelecek kuşaklara taşıyacaklar.

… turizm bölgelerine ve tarım bölgelerine mevsimlik işçi göçleri, geçici iç göçler.

… orta Asya’dan Anadolu’ya çobanlık, Afrika ülkelerinden sanayi bölgelerine, pazarlarına işçilik, hamallık yapmak için yapılan bireysel göçler.

… İç savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeli, Iraklı göçmenler, zorunlu göçler. Göçmen kampları.

… kırsal kesimden kentlere çalışmak için, kentlerden kırsala ekonomik nedenlerle yapılan göçler.

… İklim koşuları nedeniyle; yaylara, yaylalardan kışlaklara göçler.

… daha iyi koşularda yaşama için coğrafi yer değiştirmeler. Çalışmak için batı ülkelerine,

Balkan ülkelerinden ülkemize yapılan göçler. Beyin göçleri.

… Batı ülkelerine gitmek için yapılan transit göçler, zorlukları, yolları ve yöntemleri.

… Göçmen sporcular, hasta bakıcılar ve sanatçılar vb.

Göçmenler için kurulan yardım vakıfları, dernekleri ve göçmen büroları. Yardım kuyrukları. 

Yardım kampanyaları, afişleri, göçmen dükkanları ve tabelaları. Göçmenlik etkinlikleri, duyuruları. 

Göçmenlerin yaşamları. Göçmenlerin duygusal anları.

… Göçmen kuşlar, kuş göçleri.

Fotoğrafçılar, fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçıları unutmayalım ki;

Yayımlanmamış fotoğraf yok değerindedir.

 

MEHMET ARSLAN GÜVEN

AKTİFELSEFE FOTOĞRAF YARIŞMASI DANIŞMANI