“Geleneksel Türkiye” Fotoğraf Yarışması

“Sanat insanlar arasında bağları güçlendirecek, insanları birbirine bağlayacak, onlara ortak bir geçmişin ve ortak bir geleceğin sorumluları olduklarını duyuracak tek ortamdır.” Timuçin Afşar, 2002

Anadolu toprakları üzerinde mevcut ve kaybolmaya yüz tutan değerler, kültürel miras adına korunması ve belgesel fotoğrafçılığına katkı sağlaması amacıyla yarışmamız kapsamında belgelenmektedir. Aktiffelsefe, bu amaçla belgesel fotoğrafçılık alanında “Geleneksel Türkiye” temasını 1991 yılından itibaren işleyerek Türkiye’de olmayan bir envantere sahiplik etmektedir.

Neden Geleneksel Türkiye? Gelenek, birikmiş tecrübenin, şekil içerisinde yansımasıdır ve gelecek kuşakların daha güzel yaşamaları için imkânlar sunar. Elbette ki geçmişteki her şey gelenek değildir, geçmişteki değerli olan ve geleceğe aktarılmasında fayda olan geleneklerimizdir. 1991 yılında, hızlı gelişen Türkiye’de kaybolmaya yüz tutan değerlerin belgelenmesi, yeni ile yer değiştirirken değerli olanın en azından kültür hafızamız içerisinde kalmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. “Geleneklerimiz” konusu ile başlayan yarışmamız, Kıyafetlerimiz, Tarımsal Yaşantı, El Sanatlarımız, Mimari ve İç Mekân, Alışveriş, Oyunlarımız, Şenliklerimiz, Ulaşım, Düğün ve Törenlerimiz, Çevre, İnançlarımız, Müzik ve Yaşam, Esnaf, Sofralarımız, Denizlerimiz ve Göllerimiz, Orman ve İnsan alt konuları ile Türkiye’de olmayan bir envantere sahip oldu. Kaybolmaya yüz tutan geleneklerimizi fotoğraflarla belgelemeyi, arşivlemeyi, tanıtmayı ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmayı amaç edinen yarışmamıza bugüne kadar 1000’den fazla fotoğraf sanatçısı, 7000’den fazla eseriyle renk kattı.

Araştırmacılar için; kültürlerin buluştuğu Anadolu’nun ortaya koyduğu bu evrensel ve ebedi değerlerin, daha ileriye taşıması dileriz.

YARIŞMA JÜRİSİ

Sayın

Ozan SAĞDIÇ

Devlet Fotoğraf Sanatçısı

Sayın

M. Muhtar KUTLU

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu SÖKÜM Komitesi Başkan Vekili

Sayın

Abdullah GÜNDÜZ

Folklor Araştırmacısı

Sayın

Erol ÇINAR

Fotoğraf Sanatçısı

Sayın

Eray KANIMTÜRK

Fotoğraf Sanatçısı ve Aktiffelsefe Kültür Derneği Üyesi

Aynı zamanda, Sıtkı Fırat, Mehmet Baltacı, Erol Karaca, Hakan Baykal, Osman Merttopçuoğlu, Ferim Çıkgel, İbrahim Demirel, Tuğrul Çakar da 20 yıl süresi içerisinde farklı dönemlerde jüri üyeliği yapmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

YARIŞMA DANIŞMANI

Sayın

Mehmet Arslan GÜVEN

Fotoğraf Sanatçısı

Aktiffelsefe , 1989 yılında kurulmuş, etkinliklerini kendi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, kar  amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir.

Dolayısıyla tüm faaliyetlerimiz üyelerimiz tarafından gönüllülük ilkesiyle gerçekleştirilmektedir.

Aktiffelsefe, kültürel, ekolojik, sosyal çalışmalar yapan gönüllü bir felsefi harekettir. Kurulduğu 1989 yılından beri ‘Daha iyi, güzel ve adil bir dünya’ vizyonu ile dünyayı bulduğundan daha iyi bırakmak için çalışmalar yapar.

İnsanlığın felsefi, kültürel ve hümanist değerleri üzerine kurulmuş olan organizasyon, kurulduğu andan itibaren bireyin ve toplumun gelişimi için binlerce kültürel, sosyal ve felsefi etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Aktiffelsefe’nin amaçları; tüm insanlığın zihinlerini meşgul eden, toplumlara hedef olmuş ve insanları birleştiren ortak değerlerdir. Geçmişte ve günümüzde bu ortak değerleri kendine amaç edinmiş felsefi hareketlerin ruhunu kendinde taşımaktadır.

Bu amaçla, şu ilkeler çerçevesinde çalışmaktadır:

BÜTÜNLEŞMEK

Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelenmesiyle bütünsel bir bakış sağlamak

KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.