Liste 2019 itibariyle Fotoğraf Yarışması Albümümüzü ulaştırdığımız üniversiteleri içermektedir.

Sıra NoGönderim Yapılan Üniversite
1ODTÜ Üniversitesi – Kütüphane
2Hacettepe Üniversitesi – Kütüphanesi
3Gazi Üniversitesi – Kütüphanesi
4TOBB ETÜ – Kütüphanesi
5Bilkent Üniversitesi – Kütüphanesi
6Ankara Üniversitesi – Kütüphanesi
7TED Üniversitesi – Kütüphanesi
8Atılım Üniversitesi – Kütüphanesi
9Başkent Üniversitesi – Kütüphanesi
10Çankaya Üniversitesi – Kütüphanesi
11Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi – Kütüphanesi
12Başakşehir Üniversitesi – Kütüphanesi
13Boğaziçi Üniversitesi
14Doğuş Üniversitesi
15Işık Üniversitesi
16İstanbul Bilgi Üniversitesi
17İstanbul Okan Üniversitesi
18İstanbul Üniversitesi
19İstanbul Teknik Üniversitesi
20İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
21Lokman Hekim Üniversitesi
22Koç Üniversitesi
23Kadir Has Üniversitesi
24Marmara Üniversitesi
25Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
26Milli Savunma Üniversitesi
27Sabancı Üniversitesi
28Yıldız Teknik Üniversitesi
29İstanbul Aydın Üniversitesi
30İstanbul Gelişim Üniversitesi
31Nişantaşı Üniversitesi
32İstanbul Şehir Üniversitesi
33Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
34Kocaeli Üniversitesi
35Süleyman Demirel Üniversitesi
36Anadolu Üniversitesi
37Ahi Evran Üniversitesi
38Düzce Üniversitesi
39Cumhuriyet Üniversitesi
40Abant İzzet Baysal Üniversitesi
41İstanbul Medeniyet Üniversitesi
42Celal Bayar Üniversitesi
43Pamukkale Üniversitesi
44Dicle Üniversitesi
45Sakarya Üniversitesi
46Uludağ Üniversitesi
47Akdeniz Üniversitesi
48Ondokuz Mayıs Üniversitesi
49Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
50Fırat Üniversitesi
51Karadeniz Teknik Üniversitesi
52Çukurova Üniversitesi
53Dokuz Eylül Üniversitesi
54Selçuk Üniversitesi
55Atatürk Üniversitesi
56Erciyes Üniversitesi
57Ege Üniversitesi
58Gebze Teknik Üniversitesi