Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması'nın 27. Teması; "Törenlerimiz".
Törensellik yaşama bir düzen ve ritmin penceresinden bakabilmenin bir yolu olarak hayatı renklendiren bir armonidir.

Belli zamanlarda bizi var eden değerleri yaşatmanın, geçmiş ve gelecekle köprüleri taze tutmanın coşku uyandıran bir biçimidir.
Bir çocuk için yeni bir elbise ve pabucun uyandırdığı heyecan, bir dede için hatırlanıp hayat tecrübesinin takdir edildiği andır.

Kazanılan bir zaferin yarattığı özgürlük duygusunun, acı ve ıstırapla geçen bir dönemin yaralarının iyileştirilmesinin miladıdır.

Evrendeki düzen ve ahengi yeniden hatırlama ve yaratmanın bilinç halidir törenlerimiz.

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması'nı 27. kez Törenlerimiz temasıyla gerçekleştiriyoruz.
Fotoğraf sanatçılarının objektifleri bu kez törenlerin büyülü anlarına odaklanacak.

Ayrıca yarışmamız ve açılan sergilerle fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duymaktayız. Her yıl düzenlenmekte olan bu yarışma ve sergilerle siz değerli sanatçılarımızın göstereceği ilgi ve katılıma şimdiden teşekkür ediyor; Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Katılımcı Şartları:

 • Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.
 • Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eser Şartları:

 • Başvurular sadece gelenekselturkiye.org adresindeki başvuru formu üzerinden yapılacak olup sosyal medya kanallarından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular sadece gelenekselturkiye.org adresindeki katılım şartlarına ve fotoğraf gönderme yönergesine uygun gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma “Renkli” ve “Siyah-Beyaz” olmak üzere 2 (iki) kategoride düzenlenmektedir.
 • Her katılımcı koşullarına uyan kategorilerde en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
 • Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğraflar jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az, 5 Mb’den fazla olmamalı ve istendiğinde kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir.
 • Dereceye giren eserler sergileneceğinden, kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50×70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

NOT: Başvuru Formu’nda fotoğrafları yükledikten ve başvuruyu başarıyla tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde katılımcıya fotoğrafların ulaştığına ve başvurunun kabul edildiğine yönelik bir e-posta gönderilecektir. İlgili e-posta katılımcıya gelmemiş ise katılımcı durumu yarışma sekreterliğine bildirmelidir. Aksi halde yarışmaya katılamama durumundan Aktiffelsefe Kültür Derneği sorumlu tutulamaz.

Kural İhlalleri:

 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya katılmakla yarışmacı, gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Aktiffelsefe Kültür Derneği elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan ihraç edilir ve tüm haklarından menedilir.
 • Aktiffelsefe Kültür Derneği, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Aktiffelsefe Kültür Derneği, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.

Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Birden fazla kategoriye katılım durumunda her kategori için ayrı başvuru formu doldurulması önerilir.

Yarışmacılar en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan RUMUZ kullanılmalıdır. Örnek (AB1234)

Eser adlandırmaları RUMUZ – sıra numarası – eser adı – kategori sıralamasıyla yapılmalıdır. Örnek (AB1234-1-Hacivat-Renkli)

Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Aktiffelsefe Kültür Derneği ödül almış ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

Ödül veya mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Aktiffelsefe Kültür Derneği arşivinde kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Aktiffelsefe Kültür Derneğinin izniyle hazırlanabilecek takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi, bülten, internet siteleri ve Aktiffelsefe Kültür Derneğinin uygun gördüğü diğer çalışmalarda kullanım haklarına sahip olacaktır. Eser sahibinin isminin kullanımı fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğü dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir.

Ödül alan, sergilemeye değer görülen ve yarışmayı düzenleyen kurum tarafından yayınlanması uygun görülen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir. Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için Aktiffelsefe Kültür Derneği’ne önceden izin / muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır.

Yarışma sonucunda sergileme, mansiyon ve ödül alan eserler Aktiffelsefe Kültür Derneği arşivlerinde saklanacak olup gönderilen diğer eserler silinecektir. Bu konudaki sorularınız için gelenekselturkiye.org üzerinden bilgi talep edebilirsiniz.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi 04 KASIM 2022 CUMA
Sonuç Bildirim Tarihi 16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA
Ödül Töreni ARALIK 2022
Ödül Alan Eserlerin Sergilenmesi : 17 - 24 ARALIK 2022

Not: Aktiffelsefe Kültür Derneği gerekli görmesi durumunda yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahip olup gelenekselturkiye.org sitesinden duyurabilir.

Not: Sonuçlar belirtilen tarihte, gelenekselturkiye.org adresinden ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Değerlendirmede puanlama sistemi kullanılacaktır. Seçici Kurul, çalışmalarını ve yarışma sonuçlarını belirtilen tarihlerde, www.gelenekselturkiye.orgwww.ankaraaktiffelsefe.org/ ve www.aktiffelsefe.org/ internet adreslerinden ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

İsteyen katılımcılara yarışma anısı olarak “Katılım Belgesi” verilecek olup belge taleplerini ödül töreni öncesi belirtmesi gerekmektedir.

Her dal için;

1.lik ödülü: Replika ve Yarışma Albümü

2.lik ödülü: Replika ve Yarışma Albümü

3.lük ödülü: Replika ve Yarışma Albümü

Mansiyon: Replika ve Yarışma Albümü

Jüri Özel Ödülleri: Replika ve Yarışma Albümü

Sergileme Ödülleri: Replika ve Yarışma Albümü

Ödül alan eserlerden oluşan 27. Yıl Albümü, halk bilimi uzmanlarının katkılarıyla literatür haline getirilerek basılacaktır. Ödül sahipleri, hem bu kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlamış olacak, hem de uluslararası literatüre katkı sağlamış olacaklardır.

Katılımcılar da aynı zamanda; her yıl farklı bir temayla zenginleşerek gelişen önemli bir görsel arşive ve değişik illerde tekrarlanan sergilere katkı sağlamış olacaklardır.

Not: Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde ödüllerin her birini en fazla 3(üç) kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser bulunmaması halinde ödül vermeyebilir veya yarışma anında özendirme ödülleri verebilir.

 

JÜRİ / SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ
Ozan SAĞDIÇ : Devlet Fotoğraf Sanatçısı
M. Muhtar KUTLU : UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, SOKÜM İhtisas Komitesi Başkan Vekili
Abdullah GÜNDÜZ : Folklor Araştırmacısı
Erol ÇINAR : Fotoğraf Sanatçısı
Eray KANIMTÜRK : Fotoğraf Sanatçısı

*Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
*Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağrılabilir.

Yarışma Sekreteri: Zeren UĞUR (zeren.ugur@aktiffelsefe.org)

Yarışma Danışmanı: Mehmet Arslan GÜVEN (Fotoğraf Sanatçısı)

Adres: Aktiffelsefe Kültür Derneği Ankara Genel Merkez Hoşdere Cad. Fuar Sok. No:11/13 06540 Çankaya Ankara