1 Fotoğraf 1000 Kelimeye Bedeldir

Fotoğraf; düşünme biçimini ve onunla buluşan estetik tasarımı, bir çerçeve içinde görünür yapma sanatıdır. Zamandan soyutlanan her an; görmenin kalıcı kılınması için kararlaştırılan bir tercihtir. Tercih edilen her an; bir fikrin, tasarımın ve devinim üzerine kurulmuştur. Bunu da yaşamın anlık yansımalarını kanıtlayan bir eylemin sözcüsü olmakla yerine getirir.

Fotoğraf; gerçeği hem kaydeder hem de bu gerçeği temsil eder. Aynı zamanda gerçekle hiç bir ilişkisinin bulunmadığını göstermekten de geri durmaz. Çünkü yaratılan her imge, fotoğrafta şaşırtıcı bir iç derinliğin karşılığına uygun düşmesi için seçilir ve görüntülerin gerçek içeriğini çoğu zaman belirgin yansıtılan nesnelerin arka planında aramak gerekir. Her görüntü içinde, gizemli bir boyut her zaman mevcut olmuştur.

Fotoğraf; bir zaman arayışıdır ve zamanın tüm devinimlerini kayıt altına almakla kendisini yükümlü tutar. Zamanın içinde saklı bulunan gerçeklerin ortaya çıkarılması yolunda kendisini sorumlu tutar, bunu kendisine bir uğraş sayar. Fotoğrafçı, zamanı, zamanın kendi ölçüleriyle yorumlayarak, onları görünür yapar; zamanı durdurur, dondurur ve yeniden nesnelleştirir.

Fotoğraf sanatı ile tanışmam Aktiffelsefe derneği sayesinde oldu. O dönemlerde ‘’ne gördüğümüz kim olduğumuzdur’’ sözü belleğimde yer etmişse de fotoğraf kursuna katılmamın bilinçli bir seçimden ziyade arkadaşlarla bir arada olma arzusuyla gerçekleştiğini anımsıyorum. Tabii hala bir fotoğraf sanatçısı olduğum iddiasında değilim ama şu an elimde fotoğraf makinesi ile doğada bulunduğum anları çok özel zamanlar olarak duyumsuyor ve hayatıma böylesine renk katan bir sanat dalıyla beni tanıştıran Aktiffelsefe Kültür Derneği’ne teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Hayatın anlamını kavramak, dünyayı anlamlı kılmak, sahip olduğumuz değerleri ortaya çıkarmak amacıyla girdiğimiz bu yolda fotoğraf sanatı da fotoğrafçının bakış açısının ve düşüncelerinin anlamını taşıyarak bir üst plana ulaşmada yardımcı olur.

Ülkemizin varlıklarının korunup yaşatılmasına olanak sağlayan, fotoğrafçıların sanatsal bir bakış açısıyla tam 20 yıldır destek verdiği bu yarışmada seçilen konuların ve çekilen fotoğrafların farkındalık yaratması için çaba sarfeden sanatçıları bir doğa savaşçısı, bir kültür elçisi olarak görüyorum. Bu anlamda yeni uyanışlara vesile olmasını dilediğim yarışmamıza yeni sanatçı kardeşlerimizi davet ediyor ve ışıklarının bol olmasını temenni ediyorum.

“Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir.”

Eray KANIMTÜRK

Fotoğraf Sanatçısı ve Aktiffelsefe Kültür Derneği Üyesi

2005 senesinden beri dernek üyesidir. İlk olarak Yüksektepe Derneği’nde tanıştığı fotoğraf serüveni, doğa fotoğrafçılığı olarak halen devam etmektedir. Uzun yıllar serbest eczacı olarak çalıştıktan sonra şu an özel bir hastanede eczacı olarak görev yapmaktadır.